چسب کاشی و سرامیک نوعی چسب است که برای چسباندن کاشی و سرامیک به سطوح دیوار استفاده می شود. معمولاً از مخلوط آب، ماسه و سیمان ساخته می شود. چسب کاشی و چسب سرامیک پرسلان معمولاً به رنگ سفید یا خاکستری است.

قیمت چسب کاشی ۲۵ کیلویی و سرامیک اغلب در کاربردهای حمام و آشپزخانه استفاده می شود. هم روی دیوار و هم روی زمین قابل استفاده است. چسب کاشی و سرامیک معمولاً با استفاده از ماله بریده بریده می شود.

هنگامی که چسب کاشی و سرامیک روی دیوار یا کف قرار می گیرد، کاشی روی آن قرار می گیرد. سپس کاشی به چسب فشار داده می شود تا از اتصال ایمن اطمینان حاصل شود.

چسب کاشی و سرامیک معمولاً در 24 ساعت گیر می کند. پس از سفت شدن، بسیار قوی و بادوام است.

چسب کاشی و سرامیک و سرامیک در برابر آب، کپک و کپک مقاوم است. همچنین تحت تأثیر گرما یا سرما قرار نمی گیرد. این امر آن را به گزینه ای ایده آل برای استفاده در مناطقی که در معرض رطوبت یا تغییرات دمایی بالا هستند تبدیل می کند.

Subscribe to farzan’s Substack

My personal Substack